neon genesis evangelion  

suzuhara touji & horaki hikari ikari shinji & sohryu (shikinami) asuka kaji ryouji & katsuragi misato