tangled  

eugene fitzherbert aka flynn rider & rapunzel